1/11

YU JIAN 
RESORT 
HOTEL 

WHAT

Yu Jian Resort Hotel 

WHERE

Qiandaohu,
Zhejiang

WHEN

2019

SIZE

1000 m2